Ознаки гніву та способи його вимірювання

ClientHandouts.Anger.AngerCuesandMeasuringAnger_UKR.pdf